BrightOwl Loader Loading

Computationeel ontwerp van artificiële receptor proteines - Belgium  

Company managed [?] Still accepting applications

Posted on : 19 July 2017

Project Description

Project

 •  In het huidige project zullen we rationeel een nieuwe nucleaire receptor ontwikkelen vertrekkende van een bestaande nucleaire receptor, zoals de androgen of de estrogen receptor die ook belangrijke medicijndoelwitten zijn waar het laboratorium ook ervaring heeft. Tijdens het ontwikkelen van een artificiële receptor zullen we dus ook betere inzichten krijgen in het werkingsmechanisme van deze klasse van proteines en dus ook farmaceutische relevante informatie verkrijgen. Het hoofddoel is echter het ontwerpen van een nieuwe bouwstijl voor synthetische biology die orthogonale signalering toelaat binnen genetische gemodificeerde organismes. Dit project is voornamelijk computationeel van aard maar er is ook experimenteel werk voorzien.
 • Je volgt een doctoraal traject: het voeren van wetenschappelijk onderzoek in het domein van het omschreven project, het doorlopen van het doctoraatsprogramma en het behalen van een doctoraat.
 • Je doet wetenschappelijk onderzoek en werkt aan een doctoraat in het kader van het rationeel ontwerpen van een artificiële nuclear receptor. 
 • Je zal instaan voor het opstellen en uitvoeren van de wetenschappelijke experimenten, uitdiepen van de wetenschappelijke literatuur in je onderzoeksdomein, dataverwerking en de schriftelijke rapportering van het onderzoek in internationale Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften en op internationale conferenties.
 • Daarnaast verleen je (in beperkte mate) onderwijsondersteuning onder meer onder de vorm van het begeleiden van bachelor- en masterproeven.

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma in de Bio-Ingenieurswetenschappen, Biologie, Biochemie of Biomedische Wetenschappen (of gelijkwaardig) met een grote belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek, en meer specifiek voor computationeel proteine en medicijn ontwerp alsook proteïne kristallografie. Ervaring met dit soort onderzoek is een pluspunt.
 • Je hebt ervaring met Linux, Python en/of R.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Engels, zowel gesproken als geschreven.
 • Je kan zelfstandig werken, maar ook goed in team en legt voldoende initiatief aan de dag.
 • Je bent bereid en gemotiveerd om je inhoudelijk en methodologisch bij te scholen. 
 • Je bent in staat om onder begeleiding een doctoraatsonderzoek tot een goed einde te brengen.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling aan vanaf 1 oktober 2017 voor 1 jaar, hernieuwbaar tot maximum 4 jaar. Na 4 jaar is het de bedoeling dat dit project leidt tot een doctoraatsproefschrift.