BrightOwl Loader Loading

Biodegradatie van organische polluenten in grondwater verontreinigd door stortplaatspercolatiewater Leuven Belgium,  


Posted on : 07 May 2017

Project Description

ProjectDe succesvolle kandidaat zal de rol van niet-gekarakteriseerde reactieve opgeloste organische stof in stortplaatspercolatiewater in het bepalen van de redox zonatie in contaminant grondwaterpluimen afkomstig van stortplaatsen en in het

Locations

3000 Leuven, Belgium

Find a Job Find Candidates

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like