BrightOwl Loader Loading

Biodegradatie van organische polluenten in grondwater verontreinigd door stortplaatspercolatiewater - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 07 May 2017

Project Description

Project

De succesvolle kandidaat zal de rol van niet-gekarakteriseerde reactieve opgeloste organische stof in stortplaatspercolatiewater in het bepalen van de redox zonatie in contaminant grondwaterpluimen afkomstig van stortplaatsen en in het bepalen van de processen van biodegradatie van recalctrante toxische organische polluenten (zoals BTEX en pesticiden) in de pluim, onderzoeken. De studie omvat laboraorium- en veldexperimenten and maakt gebruik van technieken zoals batch biodegradatieopstellingen, in situ microcosm studies, moleculaire ecologie methodes zoals 16S rRNA gen "next generation sequencing", chemische analytische methodes zoals component specifieke stabiele isotoop analyse en basis reactief transport modellering. 

Profiel

Kandidaten moeten een Master diploma bezitten in bio-enginieurswetenschappen (met relevante specializatie) of in een gelijkaardige opleiding met aandacht voor milieumicrobiologie/(geo)chemie. Ervaring met reactief transport modellering en/of leefmilieumicrobiologie/(geo)chemie gedurende bvb. de master thesis is een voordeel. 

Aanbod

De positie is voor 4 jaar startend vanaf Augustus-September 2017.