BrightOwl Loader Loading

Assisterend Academisch Personeel in de Organisatiepsychologie - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 01 May 2017

Project Description

Project

 • Het takenpakket bestaat uit 2/3 onderzoek ten behoeve van de voorbereiding van een doctoraat en 1/3 ondersteuning in onderwijs.
 • Je bereidt een doctoraatsproefschrift voor onder begeleiding van Prof. Dr. Jeroen Stouten binnen de Onderzoekseenheid Arbeids- & Organisatiepsychologie & Opleidingskunde (O2L). Het thema situeert zich in de Organisatiepsychologie, en sluit bij voorkeur aan bij een reeds bestaande onderzoekstraditie naar leiderschap en organisatiegedrag.
 • Binnen een doctoraatstraject wordt verwacht dat je in samenwerking met je promotor zelfstandig onderzoek opzet en uitvoert. Je staat in voor het mee uitdenken en opzetten van de studies, de data-verzameling, de verwerking en analyse van de data en de rapportering van de bevindingen tijdens wetenschappelijke congressen en in wetenschappelijke artikels. Binnen je doctoraat krijg je de kans om seminaries en/of opleidingen te volgen om je competenties verder te ontwikkelen. Je volgt de doctoraatsopleiding van de KU Leuven (Voorinformatie over doctoreren en de doctoraatsopleiding, zie: https://ppw.kuleuven.be/home/onderzoek/doctoreren)
 • Naast je onderzoek zal je gedurende 1/3 van je tijd instaan voor onderwijsondersteuning. Dit bestaat onder meer in het begeleiden van masterproeven, seminaries en werkcolleges binnen de faculteit zoals bijvoorbeeld in de thema’s van de arbeids-, organisatie, - en personeelspsychologie en in professioneel leren en opleidingskunde.

Profiel

 • Je hebt een diploma van master in de psychologie of pedagogische wetenschappen,  master in de economische en bedrijfswetenschappen, of master in de sociologie (arbeid en organisatie).Laatstejaars kunnen ook kandideren.
 • Je behaalde uitstekende studieresultaten (minimaal één maal onderscheiding).
 • Je hebt grote belangstellingvoor wetenschappelijk onderzoek, en interesse in leiderschap en organisatiepsychologische thema’s.
 • Je hebt interesse in onderwijs en het begeleiden van studenten.
 • Je hebt een goede kennis in methodologie en statistiek, en bent geïnteresseerd in survey- en experimenteel onderzoek. Je houdt van de combinatieonderzoek en onderwijs. Je hebt een affiniteit met onderwijs te verstrekken in de ruimere arbeids-, organisatie, - en personeelspsychologie en in professioneel leren en opleidingskunde. Eventueel heb je zelfs al didactische ervaring.
 • Je hebt een goede kennis van het Engels en een vlotte gestructureerde schrijfstijl. 
 • Je bent zelfstandig en flexibel, beschikt over een goed organisatievermogen en time-management.
 • Je bent leergierig en gemotiveerd om je inhoudelijk en methodologisch bij te scholen.

Aanbod

We bieden je een functie als voltijdse assistent voor een periode van twee jaar, 2 maal verlengbaar tot een totale periode van zes jaar mits positieve evaluatie.

Je komt als doctorandus terecht in een stimulerende en uitdagende internationale werkomgeving met een grote mate van flexibiliteit en autonomie.

Begindatum: 1 oktober 2017.