BrightOwl Loader Loading

Assisterend Academisch Personeel in de Organisatiepsychologie Leuven Belgium,  


Posted on : 01 May 2017

Project Description

ProjectHet takenpakket bestaat uit 2/3 onderzoek ten behoeve van de voorbereiding van een doctoraat en 1/3 ondersteuning in onderwijs.Je bereidt een doctoraatsproefschrift voor onder begeleiding van Prof. Dr. Jeroen Stouten binnen de Onderzoekseenheid Arbeids- & Organisatiepsychologie & Opleidingskunde (O2L). Het thema situeert zich in de Organisatiepsychologie, en sluit bij voorkeur aan bij een reeds bestaande onderzoekstraditie naar leiderschap en organisatiegedrag. Binnen een doctoraatstraject wordt verwacht dat je in samenwerking met je promotor zelfstandig onderzoek opzet en uitvoert. Je staat in voor het mee uitdenken en opzetten van de studies, de data-verzameling, de verwerking en analyse van de data en de rapportering van de bevindingen tijdens wetenschappelijke congressen en in wetenschappelijke artikels. Binnen je doctoraat krijg je de kans om seminaries en/of opleidingen te volgen om je competenties verder te ontwikkelen. Je volgt de doctoraatsopleiding van de KU Leuven (Voorinformatie over doctoreren en de doctoraatsopleiding, zie: https://ppw.kuleuven.be/home/onderzoek/doctoreren) Naast je onderzoek zal je gedurende 1/3 van je tijd instaan voor onderwijsondersteuning. Dit bestaat onder meer in het begeleiden van masterproeven, seminaries en werkcolleges binnen de faculteit zoals bijvoorbeeld in de thema s van de arbeids-, organisatie, - en personeelspsychologie en in professioneel leren en opleidingskunde.ProfielJe hebt een diploma van master in de psychologie of pedagogische wetenschappen,

Locations

3000 Leuven, Belgium

Find a Job Find Candidates

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like