BrightOwl Loader Loading

Assistent Marketing - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 07 June 2017

Project Description

Project

De assistent ondersteunt het onderwijs binnen de Onderzoeksgroep Marketing en dit binnen de verschillende opleidingen die worden aangeboden op de campus Brussel. Dit houdt onder andere in: het verlenen van assistentie bij diverse vakken, het doceren van enkele colleges, het begeleiden van groepswerken en bachelor/masterproeven. Verder draagt de assistent bij tot de onderzoeksprojecten van de onderzoeksgroep rond het onderwerp duurzaamheid in de deeleconomie. De assistent bereidt een doctoraat voor binnen dit onderzoeksdomein.

Profiel


-       Je behaalde (of staat op het punt om) een masterdiploma (te behalen) binnen de Toegepaste Economische Wetenschappen, of Communicatiewetenschappen.

-       Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.

-       Je hebt ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek en bent thuis in (statistische) data-analyse.

-       Je hebt een uitstekende kennis van het Engels, zowel gesproken als geschreven.

-       Je beschikt over vaardigheden om op kritische wijze theoretische teksten en empirische studies te analyseren.

-       Je hebt een vlotte (wetenschappelijke) schrijfstijl, zowel in het Nederlands als in het Engels.

-       Je hebt een aantoonbare interesse in duurzaamheid.

-       Je kan zowel zelfstandig als in team werken en legt voldoende initiatief aan de dag.

-       Je bent in staat om onder begeleiding een doctoraatsonderzoek tot een goed einde te brengen.

-       Je beheerst de vaardigheden om les te geven en bereidheid zich hierin bij te scholen.

 

strekt tot aanbevelen

-       Publicatie(s) in een wetenschappelijk tijdschrift.

-       Eerdere ervaring in een wetenschappelijke werkomgeving.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling van bepaalde duur voor 2 jaar, tweemaal hernieuwbaar met telkens 2 jaar (in totaal max. 6 jaar), bij de Onderzoeksgroep Marketing van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (campus Brussel). Startdatum: 1 oktober 2017.