BrightOwl Loader Loading

Summary

jag har en bred bakgrund från läkemedels- och sjukvårdsbranschen och från många olika områden, projekt och uppdrag; innovationskoordinator, tjänstedesign, processledare, produktutveckling av medicintekniska produkter, projektledare, implementering av lean, förbättringsprojekt, investeringsprojekt, utvärdering av it system för insamling av kliniskt data, design och utveckling av kreativa workshops, utbildat och coachat många team i kreativt tänkande, lean och visuell styrning. Innovation, lean och agila metoder är områden som ligger mig varmt om hjärtat och jag strävar mot ständig förbättring i allt jag gör. kompetenssammanfattning ett axplock av mina kompetenser; innovationssystem, tjänstedesign, design thinking, processledning, workshop design, projektledning, ITIL foundation certificate in IT Service Management, certifierad scrum master, lean filosofier och principer, visuell styrning, förändringsledning, metoder för ständiga förbättringar, lean sixsigma, utbildning och coachning av ledningsgrupper och projektteam, Microsoft Office, adobe Photoshop, webdesign (CSS, xhtml), epro (electronic patient reported outcomes), FDA cfr 21 part 11 (electronic records / electronic signatures), emea gcp (Good Clinical Practice), emea GMP (Good Manufacturing Practice), 3d CAD design i ironcad, 3d printing stratasys objet 260 connex 2

Experiences

Current Experience

 • Innovationskoordinator


  Since September 2014
  varje dag kommer medarbetare inom hälso- och sjukvården med goda idéer för att förenkla det dagliga arbetet. dessa idéer uppstår ur verkliga behov och kan med rätt hjälp även omvandlas till en produkt som kan bidra till en bättre vård och bättre arbetsmlijö. sll Innovation är ett innovationssystem som erbjuder alla medarbetare den hjälpen. vi samarbetar även med medicintekniska företag och är en länk mellan näringslivet och vården. arbetsuppgifter: - utvärdering och vidare- och produktutveckling av medarbetares idéer - design och utveckling av kreativa workshops för att främja en positiv och öppen innovationskultur och ökad idégenering - processledning av kreativa workshops - 3d-design av prototyper i ironcad - 3d-printning av prototyper med stratasys objet260 connex2 3d-printer - projektledning av förbättringsprojekt - projektledning av provuppställningar i vården - tjänstedesign - utformning av vården med utgångspunkt från patienters upplevelse med hjälp av design thinking metodik. Varje dag kommer medarbetare inom hälso- och sjukvården med goda idéer för att förenkla det dagliga arbetet. Dessa idéer uppstår ur verkliga behov och kan med rätt hjälp även omvandlas till en produkt som kan bidra till en bättre vård och bättre arbetsmlijö. SLL Innovation är ett innovationssystem som erbjuder alla medarbetare den hjälpen. Vi samarbetar även med medicintekniska företag och är en länk mellan näringslivet och vården. Arbetsuppgifter: - Utvärdering och vidare- och produktutveckling av medarbetares idéer - Design och utveckling av kreativa workshops för att främja en positiv och öppen innovationskultur och ökad idégenering - Processledning av kreativa workshops - 3D-design av prototyper i IronCad - 3D-printning av prototyper med Stratasys Objet260 Connex2 3D-printer - Projektledning av förbättringsprojekt - Projektledning av provuppställningar i vården - Tjänstedesign - utformning av vården med utgångspunkt från patienters upplevelse med hjälp av Design Thinking metodik.

Past Experience

 • Senior Programmer (Titel) Projekt Ledare (Roll)

  January 2005 --- July 2013
  - utbilda och coacha kliniska studie team i processer inför övergången till en off-shore levernasmodell. - projektledare för förbättringsprojekt. - utbilda och coacha team i lean filosofier och principer samt i användandet av visuelll planering. - ledare för ett coachnätverk för visuell planering - sakkunning i system för insamlande av patientrapporterat data (epro) och datoriserade neuropsykologiska testsystem (cntb) i kliniska studier.

 • Clinical Information Specialist Leader

  January 2000 --- January 2005
  utvärdering av globala leverantörer av system för insamlandet av data i kliniska studier (wbdc, epro). utveckling av intranät samt lett och utbildat ett nätverk av webredaktörer.

 • IT-Specialist

  August 1995 --- December 1999
  it support och webutveckling i intranät

 • Process Technician

  January 1990 --- August 1995
  process Technician responsible for a closed cycle coating production line. project managed small improvement and investment projects.

 • Process Operator

  November 1984 --- December 1989
  Process Operator in tablet production

Knowledge

LinkedIn Assessment :
Continuous ImprovementClinical DevelopmentICH-GCPXHTMLHTMLGCP21 CFR Part 11Lean ManufacturingLean ThinkingGMPLean PhilosophiesePROLean SigmaCross-functional team leadershipProject Planninge-PROFDAPharmaceutical IndustryClinical researchEDCLeadershipHTML + CSSAgile MethodologiesLean TransformationITIL v3 Foundations CertifiedIronCADWorkshop FacilitationChange ManagementCoachingHealthcare3D Modeling3D PrintingDesign ThinkingSix SigmaProject Management

Education

 • Certificate of Achievement in Lean Six Sigma from Villanova University in 2011
 • in from Västergårdsgymnasiet in 1983

Training and Certification

 • Certified Scrum Master in 0000 Certification
 • ITIL Foundation Certificate in IT Service Management in 0000 Certification

Languages

BrightOwl Assessment:
Self Assessment:
Swedish
Native
English
Full Proficiency

Work Preferences

 • Notice Period:
  4 weeks
 • Locations I am interested in:
  Stockholm County, Sweden
 • Work From Home:
  Yes, 0 to 5 days per week
 • Work Regime:
  Permanent position :    100% FTE
  BrightOwl freelancer
 • International:
  No

Area / Region

Södertälje, Sweden

Others

Driving License
 • No

Similar Candidates

Other Candidates in Sweden

Other Candidates in Södertälje

Other Candidates

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like