BrightOwl Loader Loading

Experiences

Current Experience

 • Founder


  Since January 2008
  Оmnia е иновативна македонска компанија, специјализирана за обезбедување меѓународен софтвер за лиценцирање на комерцијални и институционални клиенти. Ние се гордееме што можеме да ви ја пружиме најдобрата услуга и брзото време на испорака. Било кое од Вашите барања, ќе биде третирано со најголема грижа. Постојано ќе бидете ажурирани за статусот на Вашето барање и достапните опции, но и многу повеќе од тоа. Ние ќе работиме за Вас, и Вашите растечки потреби за софтвер. Можеби денес ќе имате потреба од лиценцирање на вашиот Windows, а веќе утре ќе имате потреба од комплетно erp (enterprise resource Planning) решение за Вашата фирма. Сето тоа можете да го пронајдете во omnia. Оmnia е иновативна македонска компанија, специјализирана за обезбедување меѓународен софтвер за лиценцирање на комерцијални и институционални клиенти. Ние се гордееме што можеме да ви ја пружиме најдобрата услуга и брзото време на испорака. Било кое од Вашите барања, ќе биде третирано со најголема грижа. Постојано ќе бидете ажурирани за статусот на Вашето барање и достапните опции, но и многу повеќе од тоа. Ние ќе работиме за Вас, и Вашите растечки потреби за софтвер. Можеби денес ќе имате потреба од лиценцирање на вашиот Windows, а веќе утре ќе имате потреба од комплетно ERP (Enterprise Resource Planning) решение за Вашата фирма. Сето тоа можете да го пронајдете во Omnia.

Knowledge

LinkedIn Assessment :
Business StrategyIT Business ManagementSoftware DesignWeb DevelopmentSoftware DevelopmentHTMLJavaScriptHTML 5CSS3Software Sales ManagementSEOERPBusiness DevelopmentWeb applicationsSocial Media MarketingCSS

Education

 • in Еconomy - Prilep from Secondary education High School "Kuzman Josifoski Pitu" in 0000
 • in Faculty of Technical Science - Bitola from Univerzitet 'Sv. Kliment Ohridski' vo Bitola in 0000

Training and Certification

 • Adobe Certified Sales Professional in 0000 Certification
 • DELL Certified Sales Professional in 0000 Certification
 • Pantheon Finance in 0000 Certification

Area / Region

Malmö, Sweden

Others

Driving License
 • No

Similar Candidates

Other Candidates in Sweden

Other Candidates in Malmö

Other Candidates

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like