BrightOwl Loader Loading

Summary

x

Experiences

Current Experience

 • Controlling Benelux

  Brussel, België
  Since January 2013

  * ondersteunen oprichting dienst controlling benelux (herstructureren dienst en selectie kandidaten)

  * harmoniseren en optimaliseren van de financiële processen en standaardrapporten in benelux-verband

  * analyseren en consolideren van de benelux-rapportering voor het management en de hoofdzetel (de)

  * opstellen van de Planning- & controlecyclus, coördineren van de activiteiten en verzekeren van de te behalen objectieven

  * Ondersteunen oprichting dienst Controlling Benelux (herstructureren dienst en selectie kandidaten)

  * Harmoniseren en optimaliseren van de financiële processen en standaardrapporten in Benelux-verband

  * Analyseren en consolideren van de Benelux-rapportering voor het management en de hoofdzetel (DE)

  * Opstellen van de planning- & controlecyclus, coördineren van de activiteiten en verzekeren van de te behalen objectieven

Past Experience

 • Treasury Manager Brussel, België

  January 2003 --- December 2014

   

  * beheren en investeren van het familiekapitaal (785 mill. eur) via interbedrijfsleningen, -deposito’s en -lopende rekeningen door middel van spot-, forward- of swap-indekkingen

  * opstellen van maandelijkse analyse en rapport voor het management en de hoofdzetel (de)

 • Business Controller Brussel, België

  January 2010 --- December 2012

  * rapporteren en toelichten van de financiële informatie aan de hoofdzetel (de) en de business

  * opstellen van (ad hoc) financiële analyses voor het management

  * realiseren van de Planning- & controllingcyclus in het kader van de budgettering, maand- en jaarafsluiting

 • Financial & Reporting Assistant Brussel, België

  January 2006 --- December 2009

  * assisteren van de financiële directeur en de business bij het verzamelen van financiële informatie met betrekking tot rapporteringen, forecasts en budgetten

  * analyse van de financiële informatie op basis van de rapporteringen

  * analyse van de rapporteringsbehoeften voor de business (opex, personeelskosten, promotionele kosten, resultatenrekening,...) in functie van het rapporteringsplatform en garanderen van accurate rapporten

 • Treasury Officer Brussel, België

  April 1998 --- December 2002

  * administratief en boekhoudkundig verwerken van de interbedrijfsleningen en behandelen kredietaanvragen van filialen op wereldwijd niveau en credit management

 • Dossierbeheerder Vastgoed Gent, België

  November 1994 --- March 1998

  * dossierbeheerder onroerende goederen

  * credit management : opvolgen en afhandelen huurgeschillen door bemiddeling tussen huurder en eigenaar, vertegenwoordigen van de eigenaar voor de vrederechter

 • Polyvalent administratief bediende Enter Location

  August 1989 --- October 1994

  * algemene administratie (offertes, secretariaat,...),opvolging boekhouding en debiteurenbeheer

Knowledge

Self Assessment :
SAP FICO
LinkedIn Assessment :
Pharmaceutical IndustryPeoplemanagementMS Dynamics AX 2009IBM BI Cognos 8 Analysis & Query ReportingFinancial ReportingFinancial Analysis

Education

 • Graduaat in Boekhouding (Accounting) from Mercator Hogeschool Gent in 1997
 • Getuigschrift in Specialisatiejaar Informatica from Koninklijk Atheneum - Gent in 1989
 • Diploma HSO in Boekhouding/Informatica from O.L.V.-Visitatie - Mariakerke in 1988

Training and Certification

 • Interne Audit en administratieve organisatie in 2011 Training
 • Procesmanagement in 2011 Training
 • Languages

  BrightOwl Assessment:
  Self Assessment:
  Dutch
  Native
  French
  Professional Proficiency
  English
  Professional Proficiency
  German
  Elementary Proficiency

Work Preferences

 • Work From Home:
  No
 • Work Regime:
  Permanent position :    1% FTE
 • International:
  No

Area / Region

Oost-Vlaanderen, België

Others

Driving License
 • Yes

Similar Candidates

Other Candidates in Belgium

Other Candidates in Oost-Vlaanderen

Other Candidates

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like